Chấm công, trả lương, quản lý ngày phép

Sử dụng hệ thống chấm công một cách hiệu quả?

Nếu đã làm – thì phải nghiêm túc. Nếu đã hẹn – thì phải đi đúng giờ.

Hàng ngày, mỗi nhân viên đều có một cam kết cơ bản với công ty, đó là đi làm đúng giờ. Nhiều công ty cho rằng không cần thiết phải chấm công quá chặt chẽ với nhân viên, bởi vì họ trả lương theo kết quả công việc chứ không phải đếm giờ như cách quản lý công nhân.

Thực ra việc thưởng phạt hay trả lương theo giờ chỉ là phương tiện nhằm phục vụ một mục đích là không để nhân viên đi trễ quá mức cho phép. Tùy theo đối tượng nhân viên, mà các công ty qui định mức cho phép đi trễ. Đối với khối sản xuất, việc đi trễ của một người ảnh hưởng rất nhiều đến cả chuyền sản xuất, nên chúng ta thường qui định chặt về vấn đề đi trễ, mỗi phút đi trễ sẽ bị trừ lương .v.v.. Đảm bảo tiến độ sản xuất mới chính là lý do chính của việc phạt đi trễ, chứ không phải do sự keo kiệt của giới chủ nhà máy. lớp học tiếng anh giao tiếp

Đối với khối văn phòng, việc đi trễ gây ra hậu quả không lớn bằng, nên đôi khi các công ty không thực hiện việc kiểm soát. Hâu quả là một nhân viên sẽ ngày càng đi trễ nhiều lần hơn, và mỗi lần đi trễ nhiều thời gian hơn. Rồi dần dần việc đi trễ cũng lây lan san các hoạt động khác như nộp báo cáo trễ hẹn, họp trễ hẹn, giao hàng trễ hẹn …. Một mối nguy hiểm nữa là tính xấu thường lan truyền từ người này sang người  khác nhanh hơn tính tốt. Những nhân viên làm việc đúng giờ thường rất không hài lòng với những người đi trễ, và nếu công ty không có biện pháp gì, sau 3 tháng , tất cả mọi người sẽ cùng đi trễ ( thay vì tất cả cùng đi đúng giờ).

Một hệ thống chấm công sẽ giúp các công ty giải quyết hiệu quả các vấn đề trên. Hệ thống tốt sẽ giúp chúng ta “quan sát” hiệu quả bằng cách cung cấp cho chúng ta các báo cáo về số lần đi trễ của từng người trong tháng.

Lưu ý: nên tùy tính chất môi trường công việc và văn hóa công ty mà có hành động xử lý phù hợp,  không nhất thiết phải cứng nhắc đến mức trừ lương. Tất cả các công ty đều cần kiểm soát thời gian, nhưng không phải ai cũng là nhà máy sản xuất.

Người báo hiệu chăm chỉ

Báo cáo chấm công có thể cung cấp nhiều thông tin về nhân viên hơn bạn tưởng. Những nhân viên (ở các vị trí không đi công tác nhiều) trong giai đoạn chán nản công việc của mình thường đi trễ nhiều hơn và nghỉ nhiều hơn. Với hệ thống chấm công điện tử, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra tỉ lệ nghỉ / đi trễ của từng nhân viên có thay đổi đột biến hay không, nếu có thì bộ phận quản lý cấp trung cần nhanh chóng tiếp cận họ.

Do đó nếu thấy có nhân viên đi trễ, hay tập trung vào việc tìm hiểu nguyên nhân vì sao như vậy. Có thể họ đang chán nản với công việc, hoặc họ đang gặp khó khăn cá nhân gì đó ( gia đình có người bệnh, mới chuyển nhà đi xa, v..v) , và cố gắng hỗ trợ nhân viên. Đây là phương pháp xử lý đi trễ hiệu quả nhất, hơn rất nhiều so với việc phạt đi trễ.

Theo Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa

Advertisements

Thảo luận

Đã đóng bình luận.

Giải pháp hỗ trợ Quản Lý Nhân Sự

Hoạch định chiến lược nhân sự

Hoạch định chiến lược nhân sự
Advertisements
%d bloggers like this: